Ветеринарски техничар

ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

Школовање за ветеринарске техничаре траје четири године. 

Наставни план и програм  се састоји од општеобразовног и стручног дијела, у којем ученик стиче и усваја основна знања и вјештине из области ветеринарске струке. Практичну наставу ученици првог разреда обављају у опремљеном школском кабинету, док други, трећи и четврти разред праксу обављају у ветеринарским амбуалнтама.

Опис послова након завршетка школовања

Ветеринарски техничар помаже ветеринару у лијечењу обољелих или повријеђених животиња, у провођењу поступака превенције (спречавања) ширења заразних болести животиња те у различитим поступцима узгоја животиња. Неке једноставније послове ветеринарски техничар обавља самостално, али по упутству коју је добио од ветеринара.

    Приликом утврђивања болести, ветеринарски техничар може проводити једноставније прегледе животиња и лабораторијске претраге. Када  ветеринар утврди о каквој је болести ријеч и одреди начин лијечења, ветеринарски техничар може примјењивати терапију – нпр. давати лијекове, чистити и повијати ране и сл. Ветеринарски техничар помаже и у хируршким захватима које изводи ветеринар. Да би се спријечила појава и ширење заразних болести у животиња, од којих се неке могу пренијети и на људе, проводе се мјере превентивне заштите. Најчешћа мјера превентивне заштите јест цијепљење животиња. Ветеринарски техничар помаже или, по ветеринаровој упути, сам ваксинише животиње и даје им средства за чишћење од цријевних и других паразита. Знатан дио послова ветеринара и ветеринарског техничара односи се на унапређење и побољшање узгоја животиња. Да би се побољшале поједине карактеристике узгајаних животиња, проводи се вјештачко осјемењавање или кастрирање. Осим тога, ветеринарски техничар савјетује узгајиваче о здрављу животиња. Ветеринарски техничар припрема и одржава ветеринарске инструменте те води дио административних послова у ветеринарској амбуланти.

Ветеринарски техничари раде у ветеринарским амбулантама, ветеринарским клиникама, а дио послова могу обављати и у лабораторију. Често послове обављају изван ветеринарских амбуланти, у стајама и другим објектима за узгој животиња.