Месар

МЕСАР

Za zanimanje mesar učenici se školuju tri godine. Nastavni plan i program obuhvata opšteobrazovne i stručne predmete.

Opis poslova nakon završetka školovanja
Posao mesara uključuje sljedeće radne zadatke: preuzimanje stoke za klanje; omamljivanje i klanje (odnosno ubijanje električnom strujom); šurenje, skidanje čekinja i opaljivanje (kod svinja); skidanje kože (kod goveda); otvaranje trupa i vađenje crijevnog kompleta; rasijecanje trupa te vađenje mozga i endokrinih žlijezda; primarna i sekundarna obrada crijeva; obradb buta i plećki; topljenje masnog tkiva (kod svinja) i iskorištavanje leđa, vrata, slabina i glave svinja i goveda. Osim pripreme svježeg mesa za prodaju, mesari i konzerviraju meso kemijskim sredstvima, zaleđivanjem i dimljenjem, izrađuju barene i polutrajne kobasice i zimsku salamu, različite polutrajne i trajne suhomesnate proizvode i slaninu.

Mesari mogu raditi u preduzetništvu i u industrijskoj proizvodnji. U obrtništvu obavljaju sve navedene poslove sukcesivno, dok u industrijskoj proizvodnji obično za radna vremena obavljaju samo pojedine operacije. U obrtničkim radnjama i prodavaonicama mesari režu, važu i prodaju svježe meso i suhomesnate proizvode.
U svom radu mesari se služe različitim alatima, strojevima, uređajima i instrumentima, kao što su: noževi, sjekire, pile, strojevi za odstranjivanje dlaka, skidanje kože, čišćenje crijeva i želuca, iskoštavanje, mljevenje, usitnjavanje, punjenje, oblikovanje i pakiranje, zatim različiti uređaji za termičku obradu (peći, kotlovi, pušnice i sl.) itd. Zbog opasnosti od povreda, mesari tokom rada nose odgovarajuću zaštitnu odjeću..