Прехрамбени техничар

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

Опис послова

Школовање за прехрамбене техничаре траје четири године.
Наставни план и програм се састоји од општеобразовног и стручног дијела, у којем ученик стиче и усваја основна знања и вјештине из области прераде хране. Практична настава се обавља у кабинетима и школској лабораторији. Ученици стичу праткичне вјештине стручним посјетама привредним субјектима који се баве овом ђелатношћу.

Опис послова након завршетка школовања

Прехрамбени техничари организују примање, руковање, чување прехрамбених сировина и производа, воде прехрамбене производне траке и раде у одговарајућим наџорно-аналитичким и развојним лабораторијима. Могу радити у производњи млијека и млијечних производа, преради меса и риба, воћа и поврћа, у млинарству и преради брашна, у производњи кондиторских производа, шећера, уља и масти, вина и других пића, квасца и сирћета. Оспособљени су за рад у цјелокупној прехрамбеној индустрији и, с могућношћу прилагођавања појединим прехрамбеним технологијама.
Прехрамбени се техничари у производњи прије свега брину о прихватању, чувању и ускладиштењу сировина до прераде с контролом квалитета и одговарајућим класирањем. Они воде и надгледају појединачне технолошке процесе, као што су конзервирање, ферментирање, дестилирање, екстрахирање и сл.. На крају, они се брину за паковање готових прехрамбених производа у одговарајућу амбалажу.
Прехрамбени техничари учествују у контроли намирница у хемијским и микробиолошким лабораторијима.
С обзиром на чињеницу да прехрамбени техничари раде на врло разноликим пословима у различитим врстама производње, њихови се радни услови разликују од једне радне средине до друге. Тако су нпр. сасвим друкчије прилике у некој месопрерађивачкој индустрији од оне у кондиторској. Заједничко је свим прехрамбеним техничарима употреба бројних мјерних инструмената, апаратура, производних стројева и хемијских средстава, па с тим у вези и велика одговорност за њихову исправну и праводобну примјену. Како су обично задужени за цијеле производне линије, њихова се одговорност протеже и на остале учеснике у радном процесу. Зато је наглашена њихова организацијска, водитељска и контролна функција.