Agroproizvođač

AGROPROIZVOĐAČ

Школовање за агропроизвођача траје три године. 

Наставни план и програм  се састоји од општеобразовног и стручног дијела, у којем ученик стиче и усваја основна знања и вјештине из области пољопривредне производње. Током трогодишњег школовања ученик научи организовати, надгледати и ускладити биљну и сточарску производњу у пољопривредним предузећима и на приватним пољопривредним економијама ипредузећима.

Опис послова након завршетка школовања

Као агропроизвођач ученик је оспособљен:

• препознати и примјенити специфичност појединих технологија у биљној, органској и анималној производњи,

• употребљавати пољопривредне машине и стројеве, уређаје, алате и опрему у биљној, органској и анималној производњи,

• одабрати методе и средства за заштиту биља,

• проводити начела добре пољопривредне праксе и одрживог развоја,

• Самозапошљавање у систему „Самостални пољопривредни произвођач“, предузећа, обрта и задруга које се баве пољопривредном производњом.

• Рад на ратарским, воћарским, виноградарским и винарским економијама – предузећима.

• Покретање сопствене производње и сопственог бизниса у пластеницима,стакленицима,цвјећарској и вртларској производњи,воћарској производњи,виноградарској производњи, као и производњи вина,пчеларској и рибарској производњи

• у склопу сточарства – узгајати крупну и ситну стоку и перад, те послове као што су храњење, товљење и узгој домаћих животиња

• као и органска пољопривредна производња.