О нама

О НАМА

Наша школа се налази у центру града, у кругу осталих средњих школа, а објекат дијели са ЈУ ”Средњошколски центар”. Као самостална средња школа Пољопривредно-прехрамбена школа је регистрована 10.10. 1984. и отпочела са радом школске 1983/1984. год. као ООУР у саставу радне организације Центар за усмјерено образовање и васпитање „Есад Миџић“ Приједор. Од маја 1991. школа постаје установа и дјелује самостално под називом Пољопривредно-прехрамбена школа.

Као ЈУ ”Пољопривредно-прехрамбена школа” је регистрована 2012. године. Након поплава 2014. школа је у потпуности реновирана. Дан школе се  обиљежава 22. априла низом манифестација, изложбених активности, богатим културно-умјетничким програмом, спортским активностима и награђивањем најбољих ученика.

Од почетка рада  школе до данас у складу са потребама тржишта, уписне политике школе и стратегије развоја општине мијењала су се подручја рада и образовни профили. У школи се  данас образују у  подручју рада пољопривреда и прерада хране сљедећа занимања: пољопривредни техничар, прехрамбени техничар, ветеринарски техничар, агротуристички техничар, пекар и прехрамбени прерађивач.

Специфичности школе

 Осим основне дјелатности васпитања и образовања у струци, школа развија активности у вези са унапређењем  вјештина и способности у  реализацији практичне наставе, затим побољшањем услова за извођење наставе,  ваннаставних активности, као и  сарадње са локалном заједницом, ресорним министарством и  невладиним сектором. Настава се изводи у  учионицама и кабинетима, а практична настава у специјализованим радионицама, ветеринарским станицама, угоститељским објектима, школском пластенику и на школској економији. Школа посједује и савремену лабораторију за анализу земљишта за коју  је добијена лиценца од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. Школа је уписана у Регистар произвоћача расада поврћа. Школски воћњак подигнут у октобру 2009. године на површини од 0,2 ха  служи за обуку ученика из воћарске производње. Такође, школа посједује машински парк за основну и допунску обраду земљишта, те специјалне сијачице, садилице  и вадилице за поврће.